اعضای شورای شهر دوره دوم

ناهید افتخار

افلاطون امیری

محمد مهدی زاهدی

محمد سام

عیسی سلاجقه

علی شمسی نیا

عباس کاربخش

زهرا لری

محمد علی مهرابیان

فتح الله مؤیدی

بتول نامجو

مجید نامجو

 

توضیح:

اعضای اصلی انتخاب شده دوره دوم شورا آقایان:  محمدمهدی زاهدی - عیسی سلاجقه - علی شمسی نیا - محمد علی مهرابیان - مجید نامجو - فتح الله مویدی و خانم ها: ناهید افتخار - زهرا لری و خانم بتول نامجو بودند، که با استعفای خانم ناهید افتخار در مهر ماه سال 1382 آقای افلاطون امیری و خروج آقای محمد مهدی زاهدی به دلیل تصدی پست وزارت علوم در دی ماه سال 1384 آقای محمد سام و خروج آقای مجید نامجو در تاریخ آبان ماه سال 1385 به دلیل تصدی پست وزارت نیرو  آقای عباس کاربخش به جمع اعضای شورا پیوستند.