رییس کمیسیون خدمات شهری، محیط زیست و نظارت شورای اسلامی شهر کرمان خبر داد: اجرای طرح احیا و اصلاح فضای سبز بلوار جمهوری

در .

رییس کمیسیون خدمات شهری، محیط زیست و نظارت شورای اسلامی شهر کرمان خبر داد:

اجرای طرح احیا و اصلاح فضای سبز بلوار جمهوری

 رییس کمیسیون خدمات شهری، محیط زیست و نظارت شورای اسلامی شهر کرمان گفت: مبنای اخذ هرگونه عوارض پرونده ساختمانی دفترچه ارزش معاملاتی از سوی سازمان امور اقتصادی و دارایی تا 10 برابر با ضوابط آن مغایرت دارد. علی خدادادی دخالت نهادهای نظارتی در این امر را خواستار شد و افزود: تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات های غیرمستقیم نیز راه را برای شهرداری ها در اعمال نظر در این مورد را باز گذاشته است. وی همچنین از اجرای طرح احیا و اصلاح فضای سبز بلوار جمهوری خبر داد و خاطرنشان کرد: سربرداری و جوان سازی درختان نارون تا چندسال آینده جواب می دهد بنابراین کاشت درختچه و درختان جدید در دستور کار سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری قرار گرفته است.