برای بارش 100 میلیمتر باران آماده شویم

در .

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر:

برای بارش 100 میلیمتر باران آماده شویم

 

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر در نشست عمومی این هفته شورا با بیان این که کرمان توان بارندگی بیش از 50 میلیمتر را ندارد گفت: با احتمال شروع دوره ترسالی، باید برای بارش 100 میلیمتر باران آمادگی پیدا کنیم. محمدجواد کامیاب پیش بینی فنی و مالی برای اصلاح کانال های سطح شهر و تکمیل سیل بندها ضروری است. وی همچنین از افزایش 18 درصدی نرخ کرایه تاکسی های خطی خبر داد و خاطرنشان کرد: مفاد نامه و مصوبه کمیته شورای ترافیک نیز در جلسه این کمیسیون قرائت شد و به اطلاع اعضا رسید. کامیاب با اشاره به بارندگی های اخیر در شهر کرمان اظهار داشت: مقرر شد همزمان با عقد قرارداد با مشاور مسلط و انجام مطالعات لازم، نسبت به اجرای عملیات های موقت جهت جلوگیری از ورود جریان سیلاب به داخل شهر نیز اقدامات لازم صورت پذیرد.