اعضای شورا و مدیران شهرداری نواقص شهر را می بینند

در .

رییس کمیسیون خدمات شهری، محیط زیست و نظارت شورای شهر:

اعضای شورا و مدیران شهرداری نواقص شهر را می بینند

 رییس کمیسیون خدمات شهری، محیط زیست و نظارت شورای شهر در نشست خبری با خبرنگاران گفت: معضلات شهری آن قدر زیاد هستند که هر اندازه هم رفع شوند باز هم دیده می شوند.

علی خدادادی با اشاره به خدمات لکه گیری، فضای سبز و زمین های رهاشده در سطح شهر افزود: اعضای شورا و مدیران شهرداری نواقص شهر را می بینند.