با رفع موانع فنی سایت از سوی سازمان فاوا: ثبت نام شورای مشورتی از 13 تا 20 مرداد

در .

با رفع موانع فنی سایت از سوی سازمان فاوا:

ثبت نام شورای مشورتی از 13 تا 20 مرداد

 

کمیته شورای مشورتی شورای جوانان با حضور دو تن از اعضا و نمایندگانی از معاونت فرهنگی، سازمان فاوا و حراست شهرداری کرمان برگزار شد.

در این جلسه روند اصلاح سایت و تکمیل ثبت نام شورای مشورتی جوانان مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین مقرر شد زمان تکمیلی ثبت نام از 13 تا 20 مرداد انجام شده و ثبت نام مجدد با ارسال پیامک به اعضا اطلاع رسانی شود.

گفتنی است ثبت نام اولیه بعد از تحویل سایت به سازمان فاوای شهرداری صورت گرفته و با رفع موانع فنی سایت، ثبت نام کامل با کد ملی انجام می شود.

شایان ذکر است انتخابات اعضای هیئت رییسه و دبیر کمیته ها چهارم تا هفتم شهریور انجام خواهد شد.