جوانمرد

در .


1- مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی: کمال جوانمرد

نام پدر: اسدالله

تاریخ تولد: 1348 

شماره شناسنامه: 36513

وضعیت تأهل: متأهل

کد ملی: 2990363009

شغل: عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

مرتبه دانشگاهی: استادیار پایه 13

نوع استخدام: قطعی

تلفن: 09122194314

E.maiI:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

2ـ سوابق تحصیلی:

ـ  دکترای تخصصی (ph.D. ) رشته(( جامعه شناسی)) از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران در سال 1387

ـ  کارشناسی ارشد رشته(( جامعه شناسی)) از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک در سال 1379

ـ  کارشناسی ارشد رشته(( مردم شناسی)) از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در سال 1377

ـ  کارشناسی رشته علوم اجتماعی(( پژوهشگری)) از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان در سال 1370

3ـ  سوابق اجرایی:

- سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر  از سال1391 تاکنون

- سرپرست کانون بسیج اساتید  دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر  از سال1391 تاکنون

- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج از سال 1389 تا1391

- رئيس كانون بسيج اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي واحد كهنوج از سال 1389 تا كنون

-        مدیر گروه کارشناسی ارشد مردم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک 1389

-        مشاور معاونت هماهنگی امور استان های سازمان تربیت بدنی 1388

-         مدیر کل تربیت بدنی استان کرمان از سال 1385 تا 1387

-        رئيس شوراي بسيج ورزشكاران استان كرمان از سال 1385 تا 1387

-        مشاور ورزشی استاندار کرمان از سال 1385 تا 1387

-         مدیر گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک در سال 1384

-        رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان از سال 1379 تا 1383

-         مدیر گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک در سال 1378

-        معاونت آموزش و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان از سال 1376 تا 1378

-        عضو انجمن جامعه شناسی ایران

-        عضو هیأت موسس انجمن جامعه شناسی ورزشی ایران

4ـ دوره های آموزشی:

-        دوره نقش ارزياب در دانشگاه-كرمان-1390

-        دوره طرح ضيافت انديشه-كرمان – 1391

-        دوره حرفه ای مدیریت آموزش عالی ـ تهران ـ 1381

-         دوره طراحی استراتژیک در آموزش عالی ـ بندر عباس ـ 1382

-        دوره حرفه ای مدیریت کیفیت در آموزش عالی ـ بوشهرـ 1383

-        دوره قانون دیوان محاسبات و نظارت مالی ـ کرمان ـ 1386

-        دوره برنامه ریزی استراتژیک در ورزش ـ تهران ـ 1387

-        دوره مدیریت رفتار سازمانی در سازمان های ورزشی ـ تهران ـ 1387

-        دوره آشنایی با وظایف و نقش ارزیاب در دانشگاه ـ کرمان ـ 1390

5 ـ سوابق پژوهشی:

1 ـ 5 ـ مدیریت پژوهشی:

ـ مدیر مسئول موسسه انتشاراتی همیار طنین ، کرمان ،76- 74

ـ مدیر مسئول فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان، 83- 79

ـ مدیر داخلی فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی اراک، 87 تاکنون

2-5- کتاب:

-        " فرصت ها و تهدیدهای توسعه در شهرستانهای جنوبی استان کرمان"(مجموعه مقالات)، مركز انتشارات علمي دانشگاه آزاد اسلامی واحد كرمان ، انتشارات واحد كرمان، سال1390.

-        " بررسي چشم اندازهاي آموزش زبان"(مجموعه مقالات)، مركز انتشارات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمان ، سال 1391.

3-5 -  مقالات:

1ـ ((ضرورت بازشناسی کارکردهای مطالعاتی اساطیر))، فصلنامه علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان، شماره 3 ، سال 1379 .

2ـ ((جایگاه روش شناختی ابوریحان بیرونی در علم مردم شناسی))، فصلنامه علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان، شماره 6و5، سال 1379 .

3ـ ((جایگاه روش شناختی ((بوآس)) در انسان شناسی علمی))، فصلنامه علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی اراک، شماره 6، سال 1379 .

4ـ ((ملاحظاتی در باب روش شناختی و  فلسفه تاریخ ابن خلدون))، فصلنامه علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی اراک، شماره 8 ، سال 1379 .

5 ـ ((بسوی مردم شناسی بدون مردم شناس))، فصلنامه علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان، شماره 8 و7، سال 1380 .

6 ـ ((مبادی روش شناختی فارابی))، فصلنامه علمی تحقیقاتی بصیرت، دانشگاه آزاد اسلامی نراق، شماره 25، سال 1380 .

7 ـ ((مولفه های پژوهش در مردم شناسی))، فصلنامه علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی اراک، شماره 10، سال 1380 .

8 ـ ((پدیدار شناسی و جامعه شناسی))، فصلنامه علمی – ترویجی دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان، شماره 12، سال 1381.

9 ـ ((نگرش بر واقع گرایی در روش شناختی ناصرخسرو))، مجله علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، شماره 3، سال 1381 .

10 ـ ((چشم اندازی به نظریه مردم شناختی دینی تایلر))، فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان، شماره 13، سال 1382 .

11 ـ ((دورکیم و صوربنیانی حیات دینی)) ، فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان، شماره 15، سال 1384 .

12ـ ((بررسی عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی موثر بر گرایش بانوان 40- 18 ساله شهر کرمان به ورزش در سال 1386 ))، فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی اراک، سال دوم، شماره 6- ،پائیز 1387 .

13ـ ((بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی موثر بر نگرشهای جنسیتی در بین دانشجویان رشته مطالعات زنان دانشگاه آزاد اسلامی بافت در سال تحصیلی 88- 1387)) ، فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، سال دوم – شماره 7 ،زمستان 1387 .

14ـ ((پیشقراولان جامعه شناسی ورزش))، فصلنامه علمی تخصصی جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان، سال پنجم، شماره اول، سال 1388 .

15ـ ((سیر تحول مکتب انتقادی فرانکفورت))، فصلنامه علمی تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی اراک، سال دوم، شماره 8 ، بهار1388 .

16ـ ((بررسی جامعه شناختی نقش سرمایه فرهنگی در باز تولید طبقه اجتماعی در بین مردان 50- 40 ساله شهر بندر عباس در سال 1388 )) ، فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی اراک، سال سوم، شماره 10- پائیز  سال 1388 .

17ـ ((بررسی مردم شناختی ساختار و کارکرد قنات در فرهنگ عامه مردم کرمان))، فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی اراک، سال سوم، شماره11، زمستان 1388 .

18ـ ((بررسی مردم شناختی ساختار و کارکرد مس و مسگری در کرمان)) ، فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی اراک، سال سوم، شماره 12- بهار 1389 .

19ـ ((بررسی مردم شناختی نقشهای قالی کرمان در دهه 80 )) ، فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی اراک، سال سوم، شماره 14- پائیز 1389 .

20ـ ((بررسی جامعه شناختی رابطه بین سرمایه اجتماعی و تخریب اموال عمومی(وندالیسم) توسط دانش آموزان دوره راهنمایی ناحیه 2 شهر اراک در سال تحصیلی 90- 1388))، فصلنامه تخصصی جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان، سال ششم، شماره4، زمستان 1389 .

21- "بررسي مردم شناختي سير تحول خانه سازي با تاكيد بر گذر از سنت به مدرنيته در شهر بافت"، فصلنامه تخصصي علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك، سال چهارم، شماره16، بهار1390.

22- " بررسي مردم شناختي طب سنتي شهر كرمان"، فصلنامه تخصصي علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك، سال پنجم، شماره17، تابستان1390.

23- "بررسي مردم شناختي كاركرد باورها و اعتقادات ديني در مراسم سوگ و سوگواري شهر كرمان"، فصلنامه تخصصي علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك، سال پنجم، شماره 18، پاييز 1390.

24-"تك نگاري روستاي كارزان در استان ايلام"، فصلنامه تخصصي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك، شماره19، زمستان 1390.

25-"رويكرد جامعه شناختي در آئين مملكت داري اسطوره جمشيد، فصلنامه انديشه هاي ادبي، سال سوم، شماره 10، زمستان 1390.

26-" رويكرد جامعه شناختي ويژه­گي هاي فرهنگي و اقليمي در ضرب المثل­هاي شهر كرمان"، فصلنامه ادبيات و زبان هاي محلي ايران زمين، سال دوم، شماره 1، بهار 1391.

4-5-سمينارها و مقالات خارجي:

1. Activity Based Cost Accounting Versus Traditional Cost Accounting: A Comparative Analysis”, International Journal of Management Prudence., 1(4)pp7-12, 2012India.

2. “the governmentrole in impelling companies to regarding financial reporting requirements”,14th MalaysiaFA Conference 2012,pp1516-1521.

3. "Survey the usual & ethic ways to decrease eBbanking fraud",13th Malaysia - Indonesia Conference on Economics, Management and Accounting2012.

4. "Activity Based Costing Model in Laboratory of Care Hospital",(2011)india.