یوسف جعفری

مدرک تحصیلی : کارشناسی حقوق قضایی           سابقة صنفی : 30 سال

سابقة حضور در هیأت رئیسة مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی شهرستان کرمان : 14 سال

سابقة حضور در هیأت مدیرة اتحادیة صنف پالوده و بستنی و کافی شاپ شهرستان کرمان : 24 سال

برخی موارد عضویت ایشان در تشکل های دولتی و غیردولتی عبارت است از :

1- رئیس مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی کرمان از سال 82 تاکنون

2- عضو هیأت تجاری و بازاریابی اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی ایران

3- رئیس شورای حا اختلاف شماره های 19 و 26 دادگستری کرمان از سال 1383 تاکنون

4- نمایندة اصناف استان کرمان در شورای اصناف کشور ( دوره سوم )

5- نائب کمیسیون قوانین و مقررات شورای اصناف کشور

6-رئیس هسته حفاظت اجتماعی شعبة امور صنفی تولیدی کرمان

7-مسؤول بسیج اصناف مجمع امور صنفی تولیدی کرمان

8-رئیس هیأت بیس بال شهرستان کرمان

9-عضو اصلی هیأت های حل اختلاف اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان ( بیش از 15 سال )

10- نماینده اصناف در هیأت های تجدیدنظر اداره کل تأمین اجتماعی استان کرمان

11-عضو اصلی کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی مشاغل استان کرمان

12-عضو انجمن خیرین سلامت کشور

13-عضو انجمن دوستداران بهزیستی استان کرمان

14-عضو مؤسسة خیرین ثامن الحجج (ع) استان کرمان

15- نماینده کارفرمایان در هیأت های حل اختلاف مالیاتی

16- عضو ثابت کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی مرکز استان

17-بازرس انجمن حمایت از خانواده های زندانیان

18-رئیس هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارگران صنوف تولیدی (120 واحدی )

19-مدیر نمونه استانی در سال 1387 و دریافت لوح تقدیر از وزیر وقت بازرگانی

20 - عضو شورای اسلامی شهر کرمان