توسط اعضای شورای اسلامی شهر کرمان؛ سرپرست شهرداری کرمان انتخاب شد

در .

توسط اعضای شورای اسلامی شهر کرمان؛
سرپرست شهرداری کرمان انتخاب شد
سید محمد موسوی، به‌عنوان سرپرست شهرداری کرمان انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی شورا، در نخستین نشست شورای عمومی شهر کرمان که در محل شورای اسلامی شهر کرمان برگزار شد، اعضای شورای اسلامی شهر کرمان، سید محمد موسوی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری را تا تعیین تکلیف شهردار کرمان حداکثر به مدت سه ماه به‌عنوان سرپرست شهرداری کرمان انتخاب کردند.