رییس کمیسیون برنامه، بودجه و منابع پایدار شورا تأکید کرد: ضرورت ایجاد کارگروه‌هایی برای تأمین منابع پایدار شهرداری

در .

رییس کمیسیون برنامه، بودجه و منابع پایدار شورا تأکید کرد:

ضرورت ایجاد کارگروه‌هایی برای تأمین منابع پایدار شهرداری

رییس کمیسیون برنامه، بودجه و منابع پایدار شورای اسلامی شهر کرمان بر ضرورت ایجاد کارگروه‌هایی برای تأمین منابع پایدار شهرداری تأکید کرد.

به گزارش روابط‌عمومی شورای اسلامی شهر کرمان، حسین چناریان در نشست عمومی شورا گفت: در کمیسیون برنامه، بودجه و منابع پایدار، با حجم گسترده‌‌ای از مطالبات پیمان‌کاران روبه‌رو هستیم؛ ضمن این‌‌که حقوق کارکنان شرکتی شهرداری نیز چندماه پرداخت نشده است؛ بنابراین، ضرورت دارد برای ایجاد راه‌کارهایی در رابطه با تأمین منابع پایدار برای شهرداری کرمان، از طریق فراخوان و یا دعوت از متخصصان، کارگروه‌های مشورتی تشکیل شود.

وی هم‌چنین بیان کرد: در نشست کمیسیون برنامه، بودجه و منابع پایدار شورا شش نامه بررسی شد که سه نامه مورد موافقت قرار گرفت و سه نامه برای بررسی مجدد به شهرداری ارسال شد.