رییس شورای اسلامی شهر کرمان تصریح کرد: پاسخ‌گویی شورا به رسانه‌های شناسنامه‌دار

در .

رییس شورای اسلامی شهر کرمان تصریح کرد:

پاسخ‌گویی شورا به رسانه‌های شناسنامه‌دار

رییس شورای اسلامی شهر کرمان بر اطلاع‌رسانی شفاف از سوی شورای اسلامی شهر کرمان تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر کرمان، محمد فرشاد در نشست عمومی شورای اسلامی شهر کرمان، با اشاره به اطلاع‌رسانی شفافِ شورای اسلامی شهر کرمان گفت: براساس شفافیتی که شعار داده‌ایم و به آن پایبند هستیم، جلسات شورا علنی و با حضور اصحاب رسانه برگزار می‌شود و مردم از طریق نشریات و سایت‌های شناس‌نامه‌دار در جریان مصوبات شورا قرار می‌گیرند.

وی در عین حال تصریح کرد: اما شفافیت به این معنی نیست که اعضا و یا روابط‌عمومی شورا در گروه‌های فضای مجازی به افرادی که بعضاً با نام‌های مستعار و یا بدون نام عضو هستند، پاسخ دهند؛ ضمن این‌که اگر قرار باشد اعضای شورا در گروه‌های مختلف فضای مجازی پاسخ دهند، حق مطلب ادا نمی‌شود؛ بنابراین، اگر از سوی نشریات و یا سایت‌های خبری دارای مجوز مطلبی بیان شود، اعضای شورا پاسخ خواهند داد.