در نشست عمومی شورا انجام گرفت؛ تصویب هشت اساسنامه‌ی سازمان‌های شهرداری

در .

در نشست عمومی شورا انجام گرفت؛

تصویب هشت اساسنامه‌ی سازمان‌های شهرداری

در نشست عمومی شورای اسلامی شهر کرمان، اساسنامه‌ی برخی سازمان‌های شهرداری به رأی گذاشته شد و مورد موافقت قرار گرفت.

به گزارش روابط‌عمومی شورای اسلامی شهر کرمان، اساسنامه‌ی سازمان‌های سامان‌دهی مشاغل شهری و فراورده‌های کشاورزی، آتش‌نشانی و خدمات ایمنی، مدیریت آرامستان‌ها، مدیریت پسماند، عمران و بازآفرینی فضای شهری، سیما، منظر و فضای سبز شهری، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی، فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی مورد تصویب اعضای شورا قرار گرفت.

محمد فرشاد، رییس شورای اسلامی شهر کرمان در این‌باره گفت: از 10 اساسنامه‌‌ی سازمان‌های شهرداری، هشت اساسنامه به تصویب رسید و دو اساسنامه‌ هنوز در حال بررسی است.