مصوبات جلسه 96/6/8

1- اعضای کمیسیون های شورا پس از تبادل نظر لازم به شرح ذیل تعیین گردیدند :

- فرهنگی ، هنری و بانوان : خانم ها : زهرا ایرانمنش و ماه بانو معصوم زاده ، آقایان : حسین چناریان ، علی بهرامی و محمد فرشاد ،

- عمران و حمل و نقل : آقایان : منصور ایرانمنش ، رامین ارجمند کرمانی ، حسین چناریان ، سیدمحمدرضا معین زاده میرحسینی و محمدجواد کامیاب ،

- اجتماعی ، ورزشی و جوانان : آقایان : سیدمحمدرضا معین زاده میرحسینی ، منصور ایرانمنش ، علی بهرامی ، رامین ارجمند کرمانی و خانم زهرا ایرانمنش ،

- برنامه و بودجه و ایجاد منابع پایدار : آقایان : سیدمحمدرضا معین زاده میرحسینی ، محمدجواد کامیاب ، علی خدادادی ، حسین چناریان ، علی اکبر مشرفی و محمد فرشاد و خانم زهرا ایرانمنش ،

- حقوقی ، نظارت و حاشیه نشینی : آقایان : حسین چناریان ، محمدجواد کامیاب ، منصور ایرانمنش ، علی خدادادی و خانم ماه بانو معصوم زاده ،

- معماری و شهرسازی : آقایان : علی خدادادی ، محمدجواد کامیاب ، سیدمحمدرضا معین زاده میرحسینی ، رامین ارجمند کرمانی و منصور ایرانمنش ،

- خدمات شهری ، بهداشت و محیط زیست : خانم ها : ماه بانو معصوم زاده و زهرا ایرانمنش و آقایان : علی اکبر مشرفی ، علی بهرامی و علی خدادادی ،

- گردشگری و اصناف : آقایان : علی بهرامی ، علی اکبر مشرفی ، رامین ارجمند کرمانی ، سیدمحمدرضا معین زاده میرحسینی و محمد فرشاد.

2- ساعت تشکیل کمیسیون ها :

شنبه :

        فرهنگی ، هنری و بانوان و معماری و شهرسازی هر یک از ساعت 30 : 14 الی 30 : 16 ،

        عمران و حمل و نقل و خدمات شهری ، بهداشت و محیط زیست هر یک از ساعت 30 : 16 الی 18 ،

        برنامه و بودجه و ایجاد منابع پایدار از ساعت 18 الی 30 : 19 ،

        اجتماعی ، ورزشی و جوانان از ساعت 30 : 19 الی 21 و

یکشنبه :

       حقوقی ، نظارت و حاشیه نشینی و گردشگری و اصناف هر یک از ساعت 15 الی 17 و شورای عمومی از ساعت 17 .

3- نامه شماره 96190-7/6/96 شهرداری کرمان در خصوص تمدید مجوزهای تفویض اختیار سابق به سرپرست فعلی ( استرداد مبالغ اضافه پرداخت تا سقف یکصد میلیون ریال و تفویض امضا در کمیسیون های مناقصه و مزایده بر مبنای ماده 45 قانون شهرداری ها و ترک تشریفات مناقصه و مزایده و حراج تا سقف پنج میلیارد ریال و تفویض امضا به معاونان بر اساس ماده 54 قانون شهرداری ها ) مطرح گردید و با پیشنهادهای شهرداری با شرط تأیید کتبی رئیس محترم این شورا  موافقت گردید. تصویر نامه ضمیمه میباشد.

4- نامه شماره 96338-7/6/96 شهرداری کرمان در خصوص بازدید از چهار خانوادة معزز شهدای پرسنل شهرداری و پرداخت 4 کارت هدیه سه میلیون ریالی مطرح گردید و با اصل پیشنهاد موافقت و مقرر شد که در مورد میزان مبلغ ، رئیس محترم شورا بررسی لازم را در مقایسه با پرداخت دیگر ادارات انجام دهند.

5- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 8/6/96 شورای فوق العاده عمومی ، نمایندگان این شورا در کمیسیون های مختلف شهرداری به شرح ذیل اعلام گردید :

1- کمیسیون های ماده صد : آقایان : رامین ارجمند کرمانی ، علی خدادادی ، محمدجواد کامیاب و سیدمحمدرضا معین زاده میرحسینی ،

2- کمیسیون ماده 5 : آقای محمد جواد کامیاب ،

3- کمیسیون ارزیابی املاک : آقایان : منصور ایرانمنش و سیدمحمدرضا معین زاده میرحسینی ،

4 تقویم املاک و اجاره : خانم ها : زهرا ایرانمنش و ماه بانو معصوم زاده و آقای علی اکبر مشرفی ،

5- کمیسیون مناقصه و مزایده : آقای حسین چناریان ،

6- هیأت حل اختلاف مالیاتی : آقایان : علی خدادادی و علی بهرامی و خانم ماه بانو معصوم زاده ،

7- نظام وظیفة بدوی : آقای بهرامی ،

8- نظام وظیفة تجدیدنظر : آقای حسین چناریان ،

9- نظام وظیفة علی البدل : آقای علی اکبر مشرفی ،

10- شورای ترافیک استان : آقای حسین چناریان ،

11- شورای ترافیک شهرستان : آقای منصور ایرانمنش ،

12- کارگروه فرهنگی و هنری : خانم زهرا ایرانمنش ،

13- کارگروه میراث فرهنگی : آقای علی بهرامی ،

14- کمیسیون سرمایه گذاری : آقایان : سیدمحمدرضا معین زده میرحسینی و علی اکبر مشرفی ،

15- کمیسیون ماده 77 : آقایان : منصور ایرانمنش و علی خدادادی ،

16- کارگروه مشاغل مزاحم : خانم ماه بانو معصوم زاده ،

17-کمیسیون ماده 7 ( هیأت حل اختلاف شهرداری با پیمانکاران )  : آقای رامین ارجمند کرمانی و

نمایندگان این شورا در سازمان های شهرداری به شرح ذیل اعلام می گردند :

1- سازمان عمران  : آقای محمدجواد کامیاب

2- سازمان آمار و فن آوري اطلاعات : خانم ماه بانو معصوم زاده

3- سازمان قلعه دختر و اردشیر : آقای رامین ارجمند کرمانی

4- سازمان خدمات موتوري  و پسماند : آقای علی خدادادی

5- سازمان آتش نشانی: خانم زهرا ایرانمنش

6- سازمان میادین ميوه و تره بار : خانم زهرا ایرانمنش

7- سازمان اموال و املاك : آقاي حسین چناریان

8- سازمان بهشت زهرا : آقای علی خدادادی

9- سازمان بهسازي و نوسازي : آقای رامین ارجمند کرمانی

10- سازمان ترافیک : آقای سیدمحمدرضا معین زاده میرحسینی

11- سازمان پارك ها و فضاي سبز : آقای علی بهرامی

12- سازمان تاکسیرانی ( در کمیتة انضباطی ) : آقای علی مشرفی

13- سازمان اتوبوسرانی : آقای منصور ایرانمنش.